Nạp tiền vào tài khoản

Từ ngày 17/10/2016, ChoDangTin.vn hỗ trợ thêm hình thức nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào, quý khách vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Để mua quảng cáo, mua lượt đăng và làm mới tin cho thuận tiện, tài khoản của bạn cần phải có số dư đủ để mua tin, mua lượt đăng và làm mới tin. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng ChoDangTin.vn đã tạo ra chức năng nạp tiền trực tuyến bằng các mệnh giá khác nhau. Quý khách chỉ cần đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kích chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn mệnh giá hoặc nhập mệnh giá

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán

Xem thêm Hình thức thanh toán